28 de març 2013

SANT SADURNÍ DEL CASTELL DE CALLÚS

foto  Josep Urpí                     any 2013


Edifici que fins a principis del segle XX era l’església parroquial de Callús i pertanyia al bisbat de Vic. Es troba dins el municipi de Callús, comarca del Bages. S’hi arriba per la carretera C-55 (Manresa-Solsona) i a uns 8 km de Manresa, trobarem la sortida cap a Callús. Cal agafar-la en direcció al cementiri i, en poc més d’un quilòmetre la trobarem.

L’església apareix documentada per primer cop l’any 977 en un manuscrit de venta de terres que limitaven amb la “casa de Sant Sadurní”. També apareix en un altre manuscrit de l’any 1023, i ho fa com a església parroquial.

A començaments del segle XII, Pere Guillem d’Odena redacta el seu testament sacramental que va ser fet, firmat i jurat per molts testimonis a l’altar de l’església de Sant Sadurní de Castrolucio (Callús) el 21 de juny de 1101 i publicat el 22 d’abril de 1104. Diu textualment: “supra altare quod est consecratum in honore sancti Saturnini martiris cuius aeclesia sita iuxta Kastrum Lucii”. Després de repartir els seus castells i altres terres entre la seva esposa, fills i diverses esglésies, deixa, a la de Callús, una terra a les Remegoses, una vinya i un camp d’oliveres, també una unça per a misses.
                                
                                                            foto  Josep Urpí      2013


Aquella devia ser una petita esglesiola romànica, de planta rectangular, amb un campanar d’espadanya. Per les diverses visites pastorals fetes a partir de 1425, sabem que l’any 1691 el bisbe remarca la necessitat d’emblanquinar les parets i que hi ha una capella dedicada a la Mare de Déu del Roser. Durant els segles XVII i XVIII consta la necessitat de reparar danys menors, però no es fins a l’acabament del segle XVIII, que l’edifici amenaça ruïna i és urgent la reconstrucció de la volta i de les fissures de l’església i la rectoria. Tot seguit es restaura i al mateix temps s’amplia l’església. La data de 1803 marcada a la llinda d’un portal ens indica l’època de les obres.

El municipi de Callús estava format només per masies, però a mitjans del segle XIX va sofrir una transformació econòmica important al construir-hi 5 fàbriques tèxtils i fer-hi la carretera de Manresa a Basella. Això comporta un gran increment demogràfic.

L’Església es fa petita i és per aquesta raó que a partir de l’any 1886 en les visites Pastorals que efectua a Callús el Dr. Moragas, bisbe de Vic, aprofita per demanar al poble la construcció d’una nova església i a poder ser que es faci al Raval ja que era la zona més poblada del municipi.
 
Interior de l'església els voltans de 1905 

En no trobar-se recursos per poder finançar la construir la Nova Església és quan el propietari Sr. Cortés que tenia la finca amb la corresponent masia al costat de l’Església va sufragar la construcció de la nova església i amb la col·laboració de petites aportacions que hi van fer els fabricants i propietaris. La nova església s’erigí en el mateix lloc on existia.

L’obra es du a terme entre 1901 i 1903 així com també la construcció del cementiri.

L’ historiador  J. Junyent ho descriu així: “L’augment de població de l’època industrial moderna, obligà a la construcció de un nou temple, acabat l’any 1904, consta de una nau i dos laterals amb capelles, acabat amb presbiteri i dotat de bones proporcions artístiques. Al costat de la façana tenia un campanar de torre quadrada”. 

foto  Josep Urpí      1995 


Però el culte s’exercí per poc temps, ja que les diverses causes esmentades anteriorment van condicionar la formació d’un nucli urbà lluny d’on estava l’església. L’any 1922, el bisbe Muñoz tramita el nomenament d’una junta per edificar una església nova en el nucli urbà, donant entre altres raons “que les esglésies han d’alçar-se allà on es construeixen els cafès”.

L’església del Castell, durant la guerra civil dels anys 1936-1939 va servir de presó. Un cop acabada aquesta, diversos pagesos veïns la var fer servir de magatzem. L’any 1964, un ramader de Súria la va comprar per destinar-la a granja fins el 2004, que la va comprar el Sr. Josep Oliu, que durant aquests últims anys l’ha netejat i arranjat.