21 de juny 2011

Retaule de Sant Sadurní de la Roca

Carles Aymerich (CRBMC)
 
El retaule de l’altar major, dedicat a Sant Sadurní, és el que queda del retaule tardorenaixentista que va esculpir els anys 1615-1616 Antoni Comes. Es tracta de l’única obra que es conserva d’aquest escultor.

Aquest retaule, que primitivament arribava fins al sostre de l’església, va ser pintat entre els anys 1626-1630 per Antoni Rovira, un gran pintor i daurador. Una cartel·la enmig del retaule té la data 1630, corresponent a
l’acabament del seu daurat i de la seva pintura.

Del retaule primitiu es conserven el sòcol de pedra amb dues portes de fusta, la predel·la amb els quatre primers misteris de dolor del Rosari, dos alts relleus de la detenció i mort de Sant Sadurní, dos alts relleus referents a la Mare de Deu i els relleus dels evangelistes Marc i Lluc. El retaule primitiu tenia les imatges de Sant Sadurní i la Mare de Deu, al centre, i Sant Miquel Arcàngel, Sant Llorenç, Santa Madrona, i Sant Pere Màrtir al costats. El retaule ha estat restaurat en els anys 2009-2011. En aquesta restauració s’ha recuperat, sota diverses capes de pintura i brutícia, la policromia original. Es tracta, a Catalunya, de l’únic retaule d’aquesta època amb sòcol de pedra pintat. La imatge de Sant Sadurní, obra de Ramon Costa, és de l’any 1939.

L’any 2008, seguint les indicacions de Belén Cobo del Arco de l’any 1992, es van identificar i reclamar dos alts relleus de la predel·la del retaule (Oració a l’hort i Camí del Calvari ), que estaven de forma anònima en els magatzems del Museu de Granollers, des de l’època de la guerra civil. Autoritzada l’exposició de les peces en el seu lloc original, per part del Patronat del Museu de Granollers, es va realitzar la seva restauració per part de les restauradores Anna Casal i Marta Bosch, sota la supervisió del Centre de Restauració de bens i mobles de Catalunya (CRBMC). Els dos alts relleus van ser col·locats en el seu lloc original, substituint uns plafons decoratius de la instal·lació anterior.
El mes de setembre de 2010 es va continuar la restauració de tota la resta del retaule, realitzada també per Anna Casal i Marta Bosch, ajudades en el sòcol de pedra per Alicia Santomá i Ana Cristina del Árbol, amb la supervisió també del CRBMC. Va ser en la restauració del sòcol de pedra que es va descobrir, sota les capes de resina, fum i pintura blanca, els seus veritables colors : blau, vermell, groc i or.

La restauració d'aquest retaule va ser inaugurat el dia 9 de juny del 2011.

Rodolf Puigdollers i Noblon

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada